Sunday, 21 June 2009

remote

remote: far away in distance or time.


Zaman veya mesafe olarak çok uzak.

Thursday, 18 June 2009

voyage

voyage: a long trip, especially in a ship or space vehicle.


Özellikle gemi ya da uzay aracıyla yapılan uzun yolculuk.

triumph

triumph: the feeling you have when you have won or succeeded in doing sth.


Uğraştığın bir şeyi başardığında duyduğun his.

Tuesday, 16 June 2009

retrospect

in retrospect: when you think about sth that happened in the past, and know more about it than was known then.

Bir konu hakkında geçmişte olduğu zamankine kıyasla daha çok bilgiye sahipken, onu düşündüğün an.